top of page
lens-flare-png-46225.png

เราทำงานร่วมกับองค์กรนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงาน

สิ่งที่ผู้คนพูดถึงเรา

"ฉันเชื่อเสมอมาว่าปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งของธุรกิจคือความสามารถของทีม รางวัลและการมีส่วนร่วมมีบทบาทสำคัญในความพยายามของเราในการดึงดูดและรักษาพนักงาน และ Feet's Engagement Mobile Application ได้นำสภาพแวดล้อมการทำงานของบริษัทมาสู่ อีกระดับด้วยความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์“

- เฟรา เฟริยาล
Jr. Analyst, People Development and Culture, แผนกทรัพยากรบุคคล PT Permata Graha Nusantara (PGN MAS)

ลูกค้าของเรา

พนักงานกว่า 5,000 คน ตั้งแต่สตาร์ทอัพจนถึง บริษัทข้ามชาติ ได้ใช้ Feet’s ในการทำงาน

bank islam new.png
Asset 3_3x.png
Asset 1_3x.png
Asset 5_3x.png
Asset 2_3x.png
Asset 6_3x.png
Asset 7_3x.png
Asset 10_3x.png
Asset 8_3x.png
Asset 12_3x.png
Asset 9_3x.png
Asset 4_3x.png
Asset 11_3x.png
Asset 13_3x.png

ลองใช้ Feet's เพื่อดูว่ามีการมีส่วนร่วมนั้นสำคัญขนาดไหน

bottom of page