top of page

Chúng tôi làm việc với các tổ chức sáng tạo để nâng cao mức độ tương tác của nhân viên

Hơn 5000 nhân viên từ các công ty khởi nghiệp đến các công ty đa quốc gia sử dụng Feet's để tiếp tục làm việc

logo SML.jpg
face.png

Hãy thử Feet's để xem mức độ tương tác và sự công nhận có ý nghĩa như thế nào

bottom of page