top of page
Mở rộng cuộc thi phát triển trò chơi của Feet
Mở rộng cuộc thi phát triển trò chơi của Feet

Mở rộng cuộc thi phát triển trò chơi của Feet

Cuộc thi Phát triển Trò chơi của Feet là một cuộc thi nhằm khuyến khích việc tạo và phát triển trò chơi trên thiết bị di động nhằm đáp ứng thách thức do Feets Sdn Bhd đặt ra.

Time & Location

Ngày đăng ký 23 tháng 8 đến 7 tháng 9

-

Share This Event

bottom of page