top of page
Feet's-Game-Contest(Extended)_Web-Banner.png
Feet's-Game-Contest(Extended)_Web-event-schedule.png

Về sự kiện

Cuộc thi Phát triển Trò chơi của Feet là một cuộc thi nhằm khuyến khích việc tạo và phát triển trò chơi trên thiết bị di động nhằm đáp ứng thách thức do Feets Sdn Bhd đặt ra.

Thời gian diễn ra sự kiện là 33 ngày và cuộc thi dự kiến bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 cho đến ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Sau khi gửi hồ sơ phát triển trò chơi, trọng tài hoặc các giám khảo sẽ cân nhắc theo các tiêu chí được cung cấp trong các điều khoản này để chọn ra người chiến thắng.

Sự kiện sẽ kết thúc sau khi công bố các đội chiến thắng vào ngày 30 tháng 9 năm 2021.

7.png

Người tham gia và ứng dụng

Sự tham gia dành cho các cá nhân hoặc một nhóm bao gồm HAI người từ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Malaysia.

Các ứng dụng chính thức sẽ được nộp tại Feets Sdn Bhd chính thức

trang web: www.feets.me trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Đơn đăng ký phải kèm theo thông tin nhận dạng đầy đủ của từng thành viên trong nhóm,

cụ thể: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email, việc làm  trạng thái  và danh mục đầu tư trực tuyến.

Tổ chức đảm bảo tính bí mật và bảo vệ của tất cả dữ liệu cá nhân được cung cấp để tham gia (cuộc thi), sẽ không được chuyển giao hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Tải xuống Bộ công cụ dành cho người mới bắt đầu phát triển trò chơi của bạn

Tải xuống Nội dung bộ công cụ dành cho người mới bắt đầu phát triển trò chơi bên dưới để biết chi tiết về mọi thứ bạn cần biết.

Được tổ chức bởi

feets.png

Feets Sdn Bhd

ĐĂNG KÝ NGAY!

TRÒ CHƠI CỦA FEET
CUỘC THI PHÁT TRIỂN
 

Cuộc thi Phát triển Trò chơi của Feet là một cuộc thi nhằm khuyến khích việc tạo và phát triển trò chơi trên thiết bị di động nhằm đáp ứng thách thức do Feets Sdn Bhd đặt ra.

Đăng ký đã đóng
Feet's-Game-Contest(Extended)_Web-Poster.png
bottom of page