top of page
ada-microsite-1.png
01 Human Inc Logo.png

Human Inc đang bắt tay vào một sáng kiến mới để thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của nhân viên trong tổ chức. Một nhân viên gắn bó là một nhân viên được giữ lại. Chúng tôi muốn mọi người của chúng tôi cảm thấy có sự kết nối và liên kết cá nhân với công ty và công việc của họ.

 

Feet's là một nền tảng cho phép nhân viên của Human Inc chủ động và hiệu quả cung cấp phản hồi tức thời cho nhau, đồng thời giúp xây dựng một môi trường làm việc và văn hóa tốt hơn. Nhân viên của Human Inc cũng sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn chỉ cần tham gia và hoạt động tích cực trên ứng dụng. Bạn càng hoạt động tích cực, bạn càng nhận được nhiều điểm và càng nhận được nhiều điểm, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng hơn! 

Feet's là gì?

Chúng tôi nghĩ về sự tham gia của nhân viên giống như một vũ điệu được hỗ trợ bởi khoa học. Nếu bạn biết tango phải mất hai nhịp và bạn có hai chân trái, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn lùi lại bước để nhân viên của bạn có thể tiếp tục điệu nhảy lâu hơn.

application-about-mobile.png
Screenshot 2020-10-01 at 11.41.08 AM.png

Lợi ích của việc sử dụng  CẢM GIÁC

01 Nhân viên Nhận thức

Bằng cách giáo dục nhân viên về tình trạng của công ty cũng như cập nhật cho họ những thông tin mới nhất đang diễn ra.

02 Sự gắn kết & Tương tác của Nhân viên

Feet's làm tăng sự tích hợp giữa nhân viên và người sử dụng lao động, do đó tạo ra sự hiểu biết và giao tiếp tốt hơn, do đó năng suất tốt hơn.

03  Mức độ hạnh phúc và căng thẳng của nhân viên

Bằng cách thu thập thông tin từ nhân viên thông qua ứng dụng, người sử dụng lao động và người quản lý có thể đánh giá tình trạng chung của tổ chức và thực hiện các bước cần thiết để cải thiện điều này.

04  Giảm chi phí & doanh thu cao

Thông qua sự tương tác tốt hơn với nhân viên, bạn đang tạo ra một nền văn hóa nơi nhân viên muốn làm việc với bạn.

05 Feet's x Zoom

Tập hợp những người tham dự tại chỗ và ảo lại với nhau mà không cần phải chuyển khỏi ứng dụng di động của Feet hoặc đầu tư thêm phí đăng ký doanh nghiệp, khả năng tương tác video của Zoom được cung cấp như một phần của tính năng "Kết nối" hiện có của ứng dụng được xây dựng để "cộng tác và kỷ niệm từ mọi nơi" .

40310.jpg
Screenshot 2020-10-01 at 11.50.28 AM.png
infographic-1.png
Screenshot 2020-10-01 at 11.50.38 AM.png

Feet có sẵn trên iOS và Android

design-screenshot6.png
bg.png

Giúp chúng tôi cải thiện bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về trải nghiệm của bạn thông qua:

Trong một  Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào đối với các ứng dụng, bạn có thể liên hệ với nhóm HotDesk của Feet qua:

Email: support@feets.me

Điện thoại: +6010 284 5894

bottom of page