top of page
lens-flare-png-46225.png

Sự tham gia của nhân viên được thực hiện đúng

Chẩn đoán, lặn sâu và khảo sát xung với
phân tích mạnh mẽ và lập kế hoạch hành động.

Asset 19_3x.png
Asset 20_3x.png

Công nghệ hạnh phúc

Được thiết kế bởi các nhà tâm lý học và nhà khoa học dữ liệu đáng tin cậy để giúp bạn xây dựng chương trình phản hồi mà bạn cần.

border_edited_edited_edited_edited.png
Asset 21_3x.png

Được chế tạo cho bạn

Chuyển từ cái nhìn sâu sắc đến hành động với trang tổng quan được cá nhân hóa cho các cá nhân, người quản lý và nhà lãnh đạo.

border_edited_edited_edited_edited.png
Asset 22_3x.png

Để có những hành động hiệu quả

Khai thác thành công điều gì thúc đẩy thay đổi hành vi cho hơn 3 triệu nhân viên.

border_edited_edited_edited_edited.png
Asset 13_3x.png

Hãy thử Feet's để xem ý nghĩa như thế nào
sự tham gia và sự công nhận có thể được

bottom of page