top of page
Cuộc thi phát triển trò chơi của Feet
Cuộc thi phát triển trò chơi của Feet

Cuộc thi phát triển trò chơi của Feet

Cuộc thi Phát triển Trò chơi của Feet là một cuộc thi nhằm khuyến khích việc tạo và phát triển trò chơi trên thiết bị di động nhằm đáp ứng thách thức do Feets Sdn Bhd đặt ra.

Đăng ký đã đóng
Xem các sự kiện khác

Time & Location

7:00 23 thg 8, 2021 – 6:01 02 thg 9, 2021

-

Share This Event

bottom of page