top of page

Chúng tôi làm việc với các tổ chức đổi mới
nâng cấp mức độ tương tác của nhân viên

Mọi người nói gì về chúng tôi

"Tôi luôn tin rằng một trong những yếu tố thành công quan trọng của một doanh nghiệp là năng lực của đội ngũ của bạn. Phần thưởng và sự gắn bó chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực thu hút và giữ chân nhân tài của chúng tôi và Ứng dụng di động Feet's Engagement đã đưa môi trường làm việc của công ty chúng tôi trở thành một cấp độ hoàn toàn mới, với niềm vui và sự sáng tạo. "

FERA FERIYAL
Jr. Nhà phân tích, Phát triển con người và Văn hóa, Phòng Nhân sự của PT Permata Graha Nusantara (PGN MAS)

Khách hàng của chúng tôi

Hơn 5000 nhân viên từ các công ty khởi nghiệp đến
các công ty đa quốc gia sử dụng Feet's để tiếp tục làm việc

Asset 2_3x.png
Asset 5_3x.png
Asset 3_3x.png
Asset 6_3x.png
Asset 8_3x.png
Asset 9_3x.png
Asset 12_3x.png
Asset 11_3x.png
Asset 1_3x.png
Asset 4_3x.png
Asset 7_3x.png
Asset 10_3x.png
Feet's_4-0_edited.png
Asset 13_3x.png

Hãy thử Feet's để xem ý nghĩa như thế nào
sự tham gia và sự công nhận có thể được

bottom of page