top of page

Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 01/04/2019

FEETS cho phép người dùng trong cùng một tổ chức mà họ là thành viên cộng tác, chia sẻ và khám phá thông tin công việc hiệu quả hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm cách thức và thời điểm thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn, đồng nghiệp của bạn, cộng sự kinh doanh hoặc những người dùng khác sử dụng nền tảng FEETS (bao gồm các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến liên quan của FEETS liên kết đến Chính sách Bảo mật này, mà chúng tôi gọi là "Dịch vụ"). Chính sách Bảo mật này áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Nếu bạn đã tham gia FEETS bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin đăng nhập nào khác không thuộc sở hữu của Doanh nghiệp, nhưng đã chia sẻ nội dung trong cộng đồng Doanh nghiệp (bao gồm tất cả dữ liệu được chia sẻ trong các nhóm trong cộng đồng Doanh nghiệp đó và trong Trò chuyện FEETS), thì Doanh nghiệp sẽ có quyền truy cập và kiểm soát tất cả dữ liệu được gửi hoặc cung cấp thông qua các Dịch vụ trong nhóm Doanh nghiệp đó. Điều này sẽ bao gồm tất cả các tệp và thông tin liên lạc đã chia sẻ trước đây và bạn có thể chia sẻ trong tương lai bao gồm cả Trò chuyện FEETS.

Hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả sự đồng ý và quyền cần thiết trước khi bạn đăng bất kỳ thông tin nào về những người dùng khác của Dịch vụ hoặc Doanh nghiệp của bạn trên FEETS.

 

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn theo các điều khoản của chính sách này và mọi luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có liên quan.

 

Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Thông tin bạn và những người khác cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau từ và về bạn;

  nội dung và thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn đăng ký tài khoản, tạo hoặc chia sẻ và nhắn tin hoặc giao tiếp với người khác. Điều này có thể bao gồm thông tin về hoặc về nội dung bạn cung cấp, chẳng hạn như ngày tệp được tạo. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các loại nội dung mà bạn xem hoặc tham gia hoặc tần suất và thời lượng hoạt động của bạn;

  thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên đầy đủ và địa chỉ email, và bất kỳ thông tin liên hệ nào liên quan đến bạn.

  chức danh công việc, thông tin bộ phận, cấu trúc báo cáo và các thông tin khác liên quan đến công việc hoặc Doanh nghiệp của bạn;

  thông tin liên lạc và thông tin mà người khác cung cấp khi họ sử dụng Dịch vụ. Điều này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi người khác chia sẻ hoặc nhận xét về ảnh của bạn, gửi tin nhắn cho bạn hoặc tải lên, đồng bộ hóa hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn;

  nội dung của tất cả các thông tin liên lạc trên hoặc thông qua các Dịch vụ;

  thông tin liên lạc của người dùng, phản hồi, đề xuất và ý tưởng được gửi cho chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoặc Doanh nghiệp của bạn liên hệ hoặc tham gia với chúng tôi để được hỗ trợ về Dịch vụ;

  thông tin về những người và nhóm bạn được kết nối và cách bạn tương tác với họ, chẳng hạn như những người bạn giao tiếp nhiều nhất hoặc những nhóm bạn muốn chia sẻ; và

● bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn tải lên, chia sẻ với những người dùng khác hoặc cung cấp trực tiếp cho chúng tôi thông qua Dịch vụ.

 

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập?

FEETS sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để cung cấp, phát triển, cải tiến và kiếm tiền từ Dịch vụ. Ví dụ về việc sử dụng như vậy bao gồm;

  giao tiếp với người dùng về việc sử dụng Dịch vụ của họ;

  tăng cường và thúc đẩy tính bảo mật, tính toàn vẹn và an toàn của Dịch vụ cho bạn và những người dùng khác;

  vận hành, duy trì và cải thiện các hệ thống và cơ sở hạ tầng cung cấp

Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng nhật ký sự cố từ việc bạn sử dụng Dịch vụ để xác định và sửa lỗi;

  cá nhân hóa và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn như một phần trong cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc giới thiệu cho bạn nội dung, thông tin liên lạc hoặc chủ đề (bao gồm cả nội dung trả phí) mà bạn có thể quan tâm hoặc phổ biến hoặc xu hướng trong cộng đồng Doanh nghiệp của bạn;

  phát triển các công cụ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà chúng tôi có thể giới thiệu, những công cụ này có thể phát triển và làm phong phú thêm trải nghiệm của bạn theo thời gian;

  gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, trao đổi với bạn về Dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi; và

  tiến hành phân tích dữ liệu và hệ thống, bao gồm cả nghiên cứu để cải thiện Dịch vụ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thông tin chi tiết của bạn bị thay đổi hoặc không đầy đủ?

Một số dữ liệu được yêu cầu để cho phép chúng tôi xử lý đơn đăng ký của bạn đối với Dịch vụ của chúng tôi, do đó, bạn có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi.  Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân đầy đủ và chính xác, chúng tôi có thể không thể xử lý đơn đăng ký của bạn hoặc cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Bạn có thể xem lại hoặc thay đổi các chi tiết được cung cấp cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết liên hệ được nêu bên dưới / cập nhật thông tin chi tiết của bạn trên Ứng dụng / Trang web. [U1] 

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý dữ liệu là gì?

Chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi có theo những cách được mô tả ở trên;

  khi cần thiết để thực hiện các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi;

  khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và

  khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của những người khác), bao gồm lợi ích của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch vụ sáng tạo, được cá nhân hóa, an toàn và có lợi cho người dùng và đối tác của chúng tôi, trừ khi những lợi ích đó bị ghi đè bởi lợi ích của bạn hoặc các quyền và tự do cơ bản yêu cầu bảo vệ cá nhân dữ liệu.

 

Lưu giữ dữ liệu, hủy kích hoạt và xóa tài khoản

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không cần cung cấp Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa - tùy điều kiện nào đến trước. Đây là việc xác định từng trường hợp cụ thể phụ thuộc vào những điều như bản chất của dữ liệu, lý do dữ liệu được thu thập và xử lý, cũng như các nhu cầu pháp lý hoặc lưu giữ hoạt động có liên quan.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này như thế nào?

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Khi chúng tôi cập nhật Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo thích hợp cho bạn, sửa đổi ngày "Ngày có hiệu lực" ở trên và đăng Chính sách Bảo mật mới.

Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi?

Chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại enquiry@feets.me

bottom of page