top of page

การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ถูกต้อง

ตรวจ เจาะลึก Pulse Survey ด้วยการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนการดำเนินการ

Asset 19_3x.png
border.png

ออกแบบโดยนักจิตวิทยาที่น่าเชื่อถือและนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลเพื่อช่วยคุณสร้างโปรแกรมคำติชมที่คุณต้องการ

Asset 20_3x.png

เทคโนโลยีแห่งความสุข

border.png

ก้าวกระโดดจากข้อมูลเชิงลึกสู่การดำเนินการด้วยแดชบอร์ดส่วนบุคคลสำหรับบุคลากร ผู้จัดการ และผู้นำ

Asset 21_3x.png

สร้างขึ้นเพื่อคุณ

border.png

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้กับพนักงานมากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก

Asset 22_3x.png

เพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

Asset 13_3x.png

ลองใช้ Feet's เพื่อดูว่ามีการมีส่วนร่วมนั้นสำคัญขนาดไหน

bottom of page